ΟΜΙΛΗΤΕΣ  
EXIT
 
 
BUSINESS INNOVATION
KEYNOTE SPEAKER
AND WORKSHOP ANIMATOR:
Lucien Moons
CEO της Reboot moments, ειδικεύεται στις καινοτόμες στρατηγικές και στις νέες τεχνολογίες
 

Η παρουσίασή του με τίτλο «Καταρρίψτε το μεγάλο κόστος χάρη στις καινοτομίες - δημιουργήστε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, customer experiences κι επιχειρηματικά μοντέλα» είναι η πιο δημοφιλής ομιλία του.

Οι ομιλίες του επικεντρώνονται σε ένα μόνο θέμα: την καινοτομία. Έχοντας εργαστεί σε ποικίλους τομείς της βιομηχανίας, όπως της τεχνολογίας, των καταναλωτικών αγαθών, των τηλεπικοινωνιών, των IT media και του Internet, ο Lucien Moons προσαρμόζει τις ομιλίες του στον ορισμό που έχει το ακροατήριο του για την καινοτομία. Έπειτα από τις ομιλίες του, οργανώνει ομάδες εργασίας, ξεχωρίζοντας, έτσι, από παραδοσιακούς ομιλητές.

Σε μια από τις πιο δημοφιλείς του ομιλίες, «Καταρρίψτε το μεγάλο κόστος», ο Lucien Moons υπογραμμίζει τη σημασία της καινοτομίας για τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες τους, Επίσης, παρέχει ευκαιρίες στους παρευρισκόμενους να βελτιώσουν τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες τους, τις διαδικασίες τους ή/και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Συμπεριλαμβάνει στις ομιλίες του διαφορετικούς ορισμούς κι είδη καινοτομίας, μαζί με παραδείγματα και πρακτικές που θα κάνουν τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικές.

Οι θεματικές είναι, μεταξύ άλλων:
- Τα διαφορετικά είδη καινοτομίας
- Οι πρακτικές αναβάθμισης προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών κι επιχειρηματικών μοντέλων.
- Η επαφή με πρωτοπόρους, όπως η Vistaprint, η Exaprint κι άλλοι
- Η εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων σε επιχειρηματικά θέματα μέσα από ομάδες εργασίες κι αλληλεπίδραση.

Ο Lucien Moons προσαρμόζει κάθε ομιλία του στο ακροατήριο του – εφόσον πιστεύει ακράδαντα ότι ο μόνος τρόπος να κατανοήσουμε τους άλλους είναι να καταλάβουμε τις ανάγκες τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τα πάθη τους.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAPHCOM ΛΥΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΠΕ
Aργοστολίου 11, 173 42 Αγ. Δημήτριος
T/F: 210.98.23.800