OΜΙΛΗΤΕΣ  
EXIT
 
 
Γεώργιος Βεκίνης
Ερευνητής Α
gvekinis@ims.demokritos.gr
Διευθύνων Ερευνητής, Υπεύθυνος του Εργαστηρίου
Προηγμένων Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών
Ο Δρ. Γεώργιος Βεκίνης γεννήθηκε στην Αθήνα και έλαβε το πτυχίο BSc (Hons (1981)) και το PhD (1986) στην Φυσική από το University of the Witwatersrand, Johannesburg, Νότιος Αφρική και το MBA (Core) από το Open University, UK. Οι καθηγητές του για το PhD Thesis ήταν οι Prof FRN Nabarro, FRS και Prof S. Luyckx και η διατριβή πραγματευόταν το βιομηχανικό υλικό WC-Co. Ο Δρ. Βεκίνης μιλά άπταιστα Αγγλικά και Ελληνικά και είναι μέλος του UK Institute of Linguists και του Materials Research Society.

Ο Δρ Βεκίνης έχει εργαστεί σε διάφορα θέματα έρευνας και ανάπτυξης από το 1980, στην βιομηχανία (Boart International Ltd, S. Africa 1980-1981, Κεραμουργία ΣΕΔΕΣ ΑΕΒΕ 1992-1994), σε Πανεπιστήμια (Witwatersrand, S. Africa, 1981-1984, Cambridge, UK 1987-1990) και στο Κέντρο Ερευνών «Council for Scientific and Industrial Research (CSIR)», στη Νότιο Αφρική, 1984-1987.

Έχει διδάξει Φυσική και Μηχανική Υλικών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στα Πανεπιστήμια Witwatersrand, S. Africa, U. Cambridge, UK, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και στο Αριστοτέλειο Παν/μιο της Θεσσαλονίκης και έχει επιβλέψει πάνω από 20 φοιτητές για την πτυχιακή τους ερευνητική εργασία, 7 φοιτητές για την διατριβή του για το MPhil και 4 φοιτητές για το PhD στα πιο πάνω Πανεπιστήμια καθώς και στο Πανεπιστήμιο του Coventry, UK όπου υπήρξε External Higher Degree Supervisor. Επίσης υπήρξε επισκέπτης Καθηγητής στο Engineering Department, Cambridge U. UK, Technion U. Israel και στο Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ Βεκίνη έχουν καλύψει ένα ευρύ φάσμα περιοχών και συμπεριλαμβάνουν σύνθετα υλικά με πολυμερικές και κεραμικές μήτρες, βιοκεραμικά, κεραμικά για ηλεκτρονικές και δομικές εφαρμογές, μελέτες αντοχής και δυσθραυστότητας σκληρών υλικών, σύνθεση ανόργανων καταλυτών με τη μέθοδο της στερεάς καύσης (SHS), θέρμανση υλικών με μικροκύματα, σύνθεση διαμαντιών, εκτριβή και διάβρωση υλικών, μικρομηχανική σύνθετων υλικών, διεπιφάνειες μετάλλων-κεραμικών, SiC/SiC για τον αντιδραστήρα σύντηξης, ετερογενείς καταλύτες, κεραμικά πυρίμαχα, διεργασίες υπερυψηλών πιέσεων, υβριδικά υλικά για προστασία διαστημοπλοίων και άλλα. Έχει καταθέσει 6 πατέντες και έχει δημοσιεύει περίπου 50 δημοσιεύσεις με κριτές, περίπου 100 παρουσιάσεις σε συνέδρια, και πολλές ομιλίες σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, πολλές κατόπιν πρόσκλησης, παγκοσμίως.


Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι:
· Σύνθεση ανόργανων καταλυτικών και πυρίμαχων υλικών με καύση στερεάς κατάστασης (SHS)
· Σύνθετα κεραμικά με βάση το SiC (ινώδη, με σωματίδια)
· Θερμομηχανικά προστατευτικά συστήματα για διαστημόπλοια (ESA/ESTEC 2008, EC/Space RastasSpear
2010-2013, EC/Space HYDRA 2012-2015)
. Νέα μέθοδος θερμικού ψεκασμού "CAFSY" για σκληρές διαμεταλλικές επικαλύψεις NiAl (ΕΛΜΗΤΕΚ, 2013)
. Υλικά υπερυψηλής θερμοκρασίας για θαλάμους καύσης πυκρών πυράυλων δορυφόρων (EC/Space Pulcher 2013-2015)
. Νέος αισθητήρας διάβρωσης συστημάτων θερμικής προστασίας διστημοπλοίων (ESA/ESTEC 2014)
· Επεξεργασία βιομηχανικών υλικών και αποβλήτων με μικροκύματα (ΑΙΤ ΑΕΒΕ)

Από το 1984, ο Δρ Βεκίνης είναι Σύμβουλος Προηγμένων Τεχνολογιών στους κλάδους των παραδοσιακών και προηγμένων κεραμικών στην Ν. Αφρική, UK και Ελλάδα. Από το 1985 μέχρι το 1987 ήταν μέλος της ομάδας «Μεταφοράς Τεχνολογίας» του κέντρου ερευνών CSIR της Ν. Αφρικής. Από το 1988 είναι Σύμβουλος Διαχείρισης Καινοτομιών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διοργανώνει σεμινάρια Στρατηγικής Αξιοποίησης νέων τεχνολογιών (προγράμματα της ΕΕ PROFATIP, ESS και ESIC) καθώς επίσης και αξιολογήσεις αντίκτυπου τεχνολογιών και αξιολογήσεις επιχειρηματικού ρίσκου για έργα ΕΤΑ της ΕΕ. Έχει διατελέσει αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων για τα προγράμματα πλαίσια FP5 και FP6 της ΕΕ. Από το 1999 μέχρι το 2008 ήταν αξιολογητής και εκτιμητής ολοκληρωμένων έργων ΕΤΑ τηε ΕΕ (προγράμματα της ΕΕ EVIMP1 και EVIMP2) όπου διεξήγε γύρω στις 100 αξιολογήσεις έργων στα FP3, FP4 και FP5. Για τα ίδια έργα, διεξήγε 6 Κλαδικές Τεχνολογικές μελέτες καθώς και τις μεθοδολογίες των προγραμμάτων EVIMP1 (FP3+4) and EVIMP2 (FP5). Το έργο του στα πλαίσια των συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ΕΕ (mentoring seminars/workshops) έχουν καλύψει τεχνολογίες σε κλάδους όπως υγεία και ασφάλεια, νανοτεχνολογίες, νέα υλικά, τεχνολογίες μεταφορών και αεροδιαστημικής, βιομηχανική παραγωγή και τηλεπικοινωνίες και άλλα. Πρόσφατα είναι αξιολογητής στο πρόγραμμα της ΕΕ “SMEpact” για την αξιολόγηση του αντίκτυπου τεχνολογιών ΕΤΑ σε έργα και MME στα προγράμματα FP5 and FP6.
Από το 2003 έως το 2006 ήταν Εισηγητής και αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας «Νέα Υλικά» του εθνικού έργου «Προοπτική Διερεύνηση – Foresight – στην Ελλάδα 2021» της ΓΓΕΤ.
To 2005 ο Δρ Βεκίνης ίδρυσε και είναι Πρόεδρος της τεχνολογικής εταιρείας “Προηγμένες Βιομηχανικές Τεχνολογίες” (A.I.T. SA) ως spin-off του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Τo 2014 εξέδωσε το βιβλίο "Technology Transfer in Practice: from Invention to Innovation"
To 2014 εξελέγει Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης και Τεχνολογίας Συμπυκνωμένης Ύλης (EEETSY)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. G. Xanthopoulou, A. Marinou, G. Vekinis, A. Lekatou and M. Vardavoulias, “NiAl and NiO-Al “Composite Coatings by Combustion-Assisted Flame Spraying”, Coatings 2014, 2014, 4(2), 231-252
2. G. Xanthopoulou ,S. Varitis, K. Karanasios, G. Vekinis, “SHS Ni-Co-Al-Mg-O catalysts for dry reforming of methane”, Int. J. of SHS, vol.23, no.2, 2014, pp.92-100
3. N. S. Müller., V. Kilikoglou, P. M. Day, George Vekinis, “The influence of temper shape on the mechanical properties of archaeological ceramics”, J. European Ceramic Society 30 (2010) 2457–2465
4. G. Vekinis and G. Xanthopoulou, “HybridTPS: A Novel Thermal Protection System for Atmospheric Entry Space Probes Based on SHS- Produced MgO-spinel refractories”, Int. Journal of Self-Propagating High Temperature Synthesis, no.4, v.19, 2010, p.258-275.
5. G. Xanthopoulou, G. Vekinis, ”Catalytic pyrolysis of naphtha on SHS catalysts”, Eurasian Chemico-Technological
Journal , vol 12:1, 2010, pp17-21
6. N. Muller, V. Kilikoglou, P. Day and G. Vekinis, “Thermal shock resistance of ancient cooking vessels: myth and reality”, Proccedings EMAC ’09, from Craft to Science, 10th European Meeting on Ancient Ceramics, London, 10-12 September 2009.
7. G. Xanthopoulou and George Vekinis,” SHS Catalysts: Synthesis, Properties and Applications”, 11th International Ceramic Congress Advances in Science and Technology, Trans Tech Publications Ltd, Zurich, v.45, p.1058-1066, 2006.
8. G. Vekinis and G.Xanthopoulou, “Plasmatron Testing of Hybrid-TPS”, Proceedings of 6th International Planetary Probe Workshop, Atlanta, USA, 23-27 June 2008
9. G. Vekinis and G. Xanthopoulou, ”Environmental protection and remediation using SHS”, “Black sea Energy Policy International Conference”, Athens, Greece, 8-9 October 2008, p.35.
10. G. Vekinis and G. Xanthopoulou “Plasmatron Testing of Hybrid-TPS”, 6th Int. Planetary Probe Workshop, Atlanta, USA, 23-27 June 2008.
11. G. Xanthopoulou, G. Vekinis and G.I. Ksandopulo “Kazakhstan-Greece Cooperation in the field of SHS”, International Conference on Historical Aspects of SHS in Different Countries, Moscow, Russia, 22-27 October 2007, p.13 (plenary, invited talk)
12. G. Vekinis and G. Xanthopoulou,” Hybrid-TPS: Current Developments and Prospects”, Proceedings of 5rd International Planetary Probe Workshop, Boedeaux, France
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAPHCOM ΛΥΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΠΕ
Aργοστολίου 11, 173 42 Αγ. Δημήτριος
T/F: 210.98.23.800