40
 
 

Οι συμμετέχοντες στις Graphcom Demo Days ’18, εκτός των άλλων, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν για τις ευκαιρίες ανάπτυξης στην αγορά τους.