40
 
 
Συμπόσιο για τις τάσεις στη Βαλκανική Αγορά των Εκτυπώσεων, πραγματοποιήθηκε ως παράλληλη εκδήλωση, στα πλαίσια των Graphcom Demo Days ‘18
Δείτε το πρόγραμμα του Συμποσίου